Khon Kaen Climbing Club คืออะไร

ชมรมปีนผาขอนแก่น คือกลุ่มนักกีฬาปีนผาในขอนแก่น ที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬาปีนผาให้แพร่หลายมากขึ้นในจังหวัดขอนแก่น และอยากให้คนขอนแก่นเห็นความสำคัญของ Zoolander สวนสัตว์ขอนแก่น ที่เป็นแหล่ง boulder หินทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาปีน แต่กลับไม่โด่งดังในหมู่คนท้องถิ่นเลย รวมไปถึงหน้าผาสูงที่ป่าดงลานที่มีความสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งปีนผาสูงได้ ซึ่งการปีนผานั้นสามารถทำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ เข้าสู่จังหวัดได้

หน้าที่หลักของชมรมก็คือตัดหญ้า…​เอ้ย พัฒนาพื้นที่ปีน เก็บขยะ สำรวจหาหินปีน ทำเส้นทางการปีน ทำแผนที่ นำทาง เจาะหน้าผา ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปีนผา จัด bouldering festival ประมาณนี้ค่ะ
ชมรมปีนผาขอนแก่น มีสมาชิกหลัก ดังนี้

  1. Gavriel J. เป็นผู้บุกเบิกการปีนผาในขอนแก่น และเริ่มต้นปีนที่หินช้างสีเป็นคนแรก มีประสบการณ์ปีนกว่า 30 ปี เป็นผู้ก่อตั้งและกำลังสำคัญของชมรมค่ะ
  2. Matthew F. นักปีนผาชาวอเมริกัน มีประสบการณ์ปีนผามานานหลายปี เคยพัฒนาเจาะหน้าผาที่จังหวัดอื่นๆ มาแล้วมากมาย
  3. Panitan J (หวาน) หวานจะเป็นคนติดต่อประสานงานชมรมเมื่อต้องใช้ภาษาไทยนะคะ รวมไปถึงการตลาด ประชาสัมพันธ์ เช่าอุปกรณ์ และติดต่องานต่างๆ จัดกิจกรรม event  ทุกสิ่งอย่าง ประมาณผู้จัดการทั่วไปค่ะ (ตัดหญ้าไวมาก ไม่อยากจะคุย)
  4. Apisit R (บอล) บอลกะหวานเริ่มปีนผามาจากตอนที่ใช้ชีวิตที่อเมริกา ประมาณ 5 ปี พอกลับมาไทยแล้วย้ายมาอยู่ขอนแก่น ก็เลยอยากจะหาที่ปีนผาต่อ
  5. Meta L. (ต้น) นักปีนผาจากขอนแก่นแท้ๆ มาปีนครั้งแรกก็ outdoor เลย
  6. Pierre E. นักปีนผาชาวฝรั่งเศส ปัจจุบันแม้ว่าจะย้ายไปอยู่กระบี่ แต่ Pierre ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำ Climbing Guide Book ของขอนแก่น
  7. เด็กๆ รุ่นใหม่ของชมรม ประกอบไปด้วย โอปอ เม นุ่น ซัน ส่วนใหญ่จะมาปีนกันเสาร์อาทิตย์นะคะ

สมาชิกชมรมค่ะ หลักๆ ก็ติดต่อประสานงานับหน่วยงานราชการเพื่อขออนุญาติปีนผา บุกป่า ตัดหญ้า ปัดฝุ่นหิน ทำความสะอาด เก็บขยะ เจาะหน้าผา